הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – מועצה אזורית מטה בנימין - דף הבית

בקשה לתיק מידע להיתר


 

הגשת בקשה לתיק מידע היא תנאי להגשת בקשה להיתר.

תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי תא השטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תוכניות החלות על המגרש וזכויות בנייה) והן מבחינת השימושים המותרים בו.

בקשה למידע תוגש ע"י "עורך בקשה" (עורך הבקשה – מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת בקשה להיתר בניה.)

הודעה בדבר קליטת הבקשה או אי-קליטתה בשל פרטים חסרים, תקבלו עדכון במייל ע"י מערכת אוטומטית.

 הגשת בקשה לתיק מידע.  ​


 


 

​ 

בקשה לתיק מידע להיתר