הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – מועצה אזורית מטה בנימין - דף הבית

על המחלקה

​​

העמוד בבניה


על המחלקה


אנו עוסקים בייזום, תכנון וקידום הפיתוח בישובי המועצה ומרחביה, כשהמטרה שעומדת לנגד עינינו היא צמיחתה והמשך ביסוסה של ההתיישבות בחבל בנימין מתוך ראיה אסטרטגית של כלל המרכיבים הנדרשים לכך: דיור, תעסוקה ומסחר, חינוך, מבני ציבור, תרבות וספורט, שרותי רפואה ועוד. 
אנו פועלים בשתוף פעולה מלא עם כלל יחידות המועצה ושותפינו בהתיישבות ליצירת תשתית התכנון הפיזי הנדרש ליישום מדיניות המועצה בכלל תחומי פעילותה. 
התכנון מבוצע בהתחשב בדרישות החוק ונהלי המנהל האזרחי באיו"ש, מתוך ראיה מרחבית והכרת צרכי האוכלוסיה וההתיישבות ומתוך תפיסה הרואה בהתפתחותה של בנימין צורך אסטרטגי של מדינת ישראל.

תחומי אחריות


  תכניות מתאר/אב

 • גיוס משאבים 
 • איסוף ועיבוד נתונים מגורמי חוץ ופנים
 • בניית פרוגרמה
 • ליווי והנחיית צוות המתכננים
 • הצגה ואישור התכניות במועצת התכנון העליונה וגורמים נוספים

   תכניות בנין עיר (תב"ע)

 • גיוס משאבים 
 • איסוף ועיבוד נתונים מגורמי חוץ ופנים
 • בניית פרוגרמה
 • ליווי והנחיית צוות המתכננים
 • הצגה ואישור התכניות במועצת התכנון העליונה וגורמים נוספים
 • מעקב ובקרה אחר הליך האישור הסטטוטורי
 • ניהול הליך הפרסום להפקדה ותוקף

  מבני ציבור

 • איתור שטחים המיועדים למבני ציבור
 • ריכוז צרכים מהמועצה והישובים
 • ליווי, בקרה ובדיקת הליך התכנון למגרשים ציבוריים
 • בדיקת תכנון ראשוני של מבנה ציבור – התאמתו לשטח, לתב"ע ולצורך המבוקש

  הקצאת שטחים 

 • בניית תכנית עבודה שנתית וקביעת סדר עדיפות לבקשות
 • הכנת עזרים תכנוניים לצורך הגשת הבקשה
 • תכלול האישורים הנדרשים מהישוב, בעלי הקרקע, מחלקות המועצה
 • ניהול הליך הבקשה מול המנהל האזרחי
 • דיווח לרשויות וסיום ההליך 

  פרוגרמות יישוביות ומרחביות

 • מיפוי מצב קיים 
 • ריכוז צרכים מהמועצה והישובים
 • גיבוש השימושים המוסכמים  
 • בחינת השימושים אל מול מצב תכנוני קיים 
 • בניית תכנית ליישום השינויים התכנוניים שכונות
 • בדיקת תכנון מוצע לשכונה   
 • ליווי, בקרה ואישור תכניות בינוי לשכונות
 • תכלול וקידום דרישות הנגזרות מהקמת שכונה
  

  תכניות בינוי וחלוקה

 • ליווי, בקרה ואישור תכניות בינוי וחלוק התכניות​ להסדרת הישובים

  תכניות להסדרת הישובים

 • גיוס תקציב
 • איסוף ואימות מפות וחומרים ישנים
 • ליווי, בקרה ואישור פרצלציה מוצעת 
 • קידום ואישור תבע להסדרה 
 • הטמעה במערכת 

  תשתיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת, כבישים)

 • ​בדיקת תכנון מוצע
 • ליווי, בקרה ואישור


הכנת בקשות לגורמי חוץ לצורך קבלת תקציבי ממשלה


בדיקת סטטוס קרקעמחלקת תכנון לשירותכם


קבלת קהל:
ימי ראשון: 9:00-14:00
ימי שלישי: בתיאום מראש (למתכננים בלבד)​

מענה טלפוני:
בטלפון: 02-9977234
בימים: שני - חמישי 
בין השעות 9:00-14:00

בימי שלישי ניתן לדבר טלפונית ישירות עם האדריכליות דרך מזכירת המחלקה


  
  
  
עדי מזרחימנהלת המחלקהadimiz@binyamin.org.il
שרונה ספייבמזכירת המחלקה sharonas@binyamin.org.il
יעל אלנברגyaelel@binyamin.org.il
ברוריה חוריbruryah@binyamin.org.il
יסכה כהןIscaC@binyamin.org.il
בת שבע סמוטניBatShevaS@binyamin.org.il
יעל ספדגYaelSf@binyamin.org.il
זמירה דוידיZmiraD@binyamin.org.il


​​
על המחלקה